left bootom

Uw persoonlijk rendement zeker gesteld

Castanje beheert effectenvermogens voor particulieren, vennootschappen en stichtingen. Onze deskundigheid en ervaring én onze bereidheid om bij een nieuwe economische realiteit snel te reageren, maken dat wij goede resultaten boeken. Wij weten bewust dat een goed rendement én een scherp oog voor risico’s op prijs wordt gesteld.
Castanje is volledig transparant is in de kosten. Wij rekenen uitsluitend een beheervergoeding en de kosten van de bank zijn tot een minimum beperkt.

Lees verder

banner

Brexit, niet alleen een referendum

Churchill

 

 

 

 

 

 

 

Op 16 juni 1940 – de Tweede Wereldoorlog bevond zich op Frans grondgebied –premier Churchill opperde in een allerlaatste poging aan de vertwijfelde regering van premier Paul Reynaud om “one Franco-British union” te vormen. Brittannië met Frankrijk in een staatkundige en militaire unie (twee landen met één regering, één leger en twee geassocieerde parlementen). Het is er niet van gekomen en de Britse eilanden bewegen zich sindsdien via een rubberen band op meer of minder afstand van het continent.

Met het Brexit-referendum op 23 juni kan het Verenigd Koninkrijk de band doorknippen.
De afgelopen maanden zijn talloze rapporten en onderzoeken naar buiten gebracht hoe schadelijk een vertrek van Groot Brittannië uit de EU is. Zo publiceerde medio mei George Osborne, de Chancellor of the Exchequer een regeringsrapport dat concludeerde dat bij een Brexit de gemiddelde Brit £ 4300 slechter af zou zijn. Tot 2030 zal de economische groei 6% lager uitkomen. In aanloop naar het referendum zijn de buitenlandse investeringen in het V.K. beduidend gedaald (uitgesteld?).  Maar ook de EU, en zeker geldt dit ook voor Nederland als één van de belangrijkste handelspartners, zou slechter af zijn bij een Brits vertrek. De mate van welvaartsverlies hangt af van de handelsakkoorden die na een uittreding worden gesloten.

Voor de voorstanders van Brexit zijn deze, vooral economische, argumenten niet van belang. Britse soevereiniteit, Brusselse bedilzucht en grip krijgen op de immigratiestromen zijn elementen die meer aanspreken. De afgelopen weken hadden de pro-Brexiteers de overhand, met als resultaat grote nervositeit op de financiële markten. Door de moord op het parlementslid Jo Cox lijkt in de laatste dagen voor het referendum het tij gekeerd. Vrijdagochtend 24 juni weten wij de uitkomst.

Een uitslag vóór blijven lijkt niet genoeg, er moet ook een ruime marge – 20 punten – zijn tussen blijven en uittreden om deze kwestie echt van tafel te krijgen. Een fanatiek deel van de Brexit-campaigne accepteert “blijven” niet als een antwoord. Voorstander parlementslid Rupert Matthews: “If it is close we will keep fighting; if the margin is ten points we will push for a referendum at the next treaty change.”

Een duidelijke 20+ marge uitspraak heeft invloed in de politiek op het vasteland. Anti-Europa populisten zijn aan een opmars bezig. Bij een voortzetting van deze trend, dreigt een uiteenvallen van de Europese Unie. Een ferme Britse keuze vóór blijven neemt deze groep de wind uit de zeilen.

Economie
Ondertussen …. sleept de wereldconjunctuur zich voort. In de Verenigde Staten ontwikkeld het tweede kwartaal zich goed. De kleinhandelsverkopen namen in mei met 0,5% toe t.o.v. april en ook de cijfers uit de huizensector zijn positief, met de housing starts op het hoogste niveau sinds 2007. Zelfs de industrie trekt weer aan. Maar het optimisme verdwijnt met de bekendmaking van de arbeidsmarktcijfers over mei: slechts 88.000 nieuwe banen zijn gecreëerd. Ook de winstcijfers van het bedrijfsleven vielen terug. Al met al reden voor Fed-voorzitter Yellen om nieuwe renteverhogingen in de V.S. voorlopig uit te stellen. Ook vanuit China lijken geen impulsen voor de wereldeconomie te komen.

In Europa matig nieuws en matige groei. De ECB is haar programma begonnen van het opkopen van bedrijfsobligaties. De kapitaalmarkt-rentes zijn als een respons over de hele linie verder gedaald. De groei in de eurozone is positief, maar op een te laag niveau.

BBP-groei in % 2015 2016
Verenigde Staten 2,4 1,7
Eurozone 1,6 1,3
Japan 0,6 0,6
Verenigd Koninkrijk 2,3 1,6
China 6,9 6,5
Wereld 3,1 2,9

Bron: ABN AMRO, Macro Weekly

Een pro-Brexit uitslag zal een enorme knauw aan het vertrouwen in de economische toekomst geven en de groei verder onder druk zetten.

Franke J. Burink

Real time Index

Real time index

Tesla Motors Logo

Op 31 maart jl. onthulde Elon Musk eindelijk zijn Model 3, de electrische auto voor het grote publiek met een actieradius van 350 km. Binnen korte tijd schreven 400 000 fans in voor dit model dat volgens Tesla eind 2017 zal worden uitgeleverd, maar volgens critici pas in de loop van 2018 of zelfs pas in 2019. Zij deden een aanbetaling van $ 1000 voor een auto die straks $ 35.000 moet kosten.

Oprichter en icoon Elon Musk is er geslaagd een hype te creëren rond Tesla die ongekend is in de auto-industrie. Het lijkt op de introductie van een nieuwe iPhone door Apple of het uitkomen van een nieuwe Star Wars film.
De vraag die in deze column wordt gesteld, is of het voor een belegger ook interessant is om mee te doen met het enthousiasme rond Model 3 en zijn of haar geld in het aandeel Tesla te stoppen.

officieel tesla model 3
Tesla Model 3

Vooruitzichten 2e kwartaal 2016

 iStock NestJongeVogeltjes

Terugblik

In het eerste kwartaal van 2016 vond een ongekend aantal economische en ook politieke gebeurtenissen plaats, die sterk doorwerkten op de Europese aandelenbeurzen. Maar waar het jaar in 2015 zeer optimistisch werd ingezet, overheerste dit jaar de pessimistische blik. Twee grafieken van de EuroNext 100 over de eerste drie maanden van 2015 en 2016 naast elkaar geplaatst illustreren dit. Pas vanaf medio februari kwam onder invloed van het nieuwe programma van de Europese Centrale Bank een einde aan de snelle daling.

2016 Hou

 Als op 8 februari het nieuwe maanjaar begint, zullen meer dan ooit de ogen van de wereld op China zijn gericht. De hoge Chinese groei  heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd aan het mondiale economische herstel na de Great Recession, zoals de Amerikanen het noemen.  Zou omgekeerd  een Chinese groeivertraging – of nog erger -  de wereld niet in een nieuwe recessie kunnen trekken?  De 6,9% reële groei in 2015 is al het laagste cijfer in 25 jaar: zie grafiek.

right bootom
left bottom bg
right bottom bg